Skip to content

Biomutant: The Bandit Attack – genomgång – Biomutantguide

8 de augusti de 2021

Denna sida av Biomutant guide beskriver The Bandit Attack -sidojakt. Här har vi beskrivit allt du behöver göra för att slutföra uppdraget och få belöningar. Detta uppdrag har två delar och kan visas flera gånger under hela spelet.

  • Börjar jakten
  • Kämpar mot banditerna

Börjar jakten

Hur man börjar: Prata med den berörda byborna.

Pris: 100 XP.

För att påbörja uppdraget måste du prata med en bybo som har en uppgift åt dig. Först då verkar banditerna attackera byn.

Kämpar mot banditerna

Din uppgift är att döda flera banditer, vanligtvis 5/8 - Biomutant: The Bandit Attack - genomgång - NPC -uppdrag - Biomutantguide

Din uppgift är att döda flera banditer, vanligtvis 5/8. De kan ha olika svårighetsgrader och varierande styrka. Efter att ha besegrat dem alla kommer du tillbaka till byborna för att slutföra uppgiften.

Inget kommer att hända om vi lämnar byn för att göra något annat under uppgiften. När du kommer tillbaka kan du ta itu med banditerna.