Skip to content

Biomutant: Moth Infestation – genomgång – Biomutantguide

15 de augusti de 2021

På denna sida av vår Biomutantguide, hittar du en genomgång för Moth Infestation -sidan. Här har vi beskrivit alla sökmål.

  • Börjar jakten
  • Bälg

Börjar jakten

Hur man börjar: Prata med Namby, karaktären som står vid brunnen - Biomutant: Moth Infestation - genomgång - NPC -uppdrag - Biomutantguide

Hur man börjar: Prata med Namby, karaktären som står vid brunnen.

Pris: 100 XP.

För att starta uppdraget måste du prata med mannen som står vid brunnen.

Bälg

2 - Biomutant: Moth Infestation - genomgång - NPC -uppdrag - Biomutantguide
Denna strävan är mycket kort - Biomutant: Moth Infestation - genomgång - NPC -uppdrag - Biomutantguide

Denna strävan är mycket kort. Allt du behöver göra är att springa in i det växande området och hoppa på enheten. Du måste hoppa upp på bälgen flera gånger för att sätta igång den.

Gå tillbaka till uppdragsgivaren när rätt mängd ämne hälls på grödorna - Biomutant: Moth Infestation - genomgång - NPC -uppdrag - Biomutantguide

Gå tillbaka till uppdragsgivaren när rätt mängd ämne hälls på grödorna. Detta kommer att slutföra uppgiften.