Skip to content

Biomutant: Tunes of Fnackyleaves – genomgång – Biomutant Guide

29 de juli de 2021

Denna sida av Biomutant guiden innehåller en genomgång av Tunes of Fnackyleaves sidouppdrag. Här har vi beskrivit alla föremål du behöver hitta för att slutföra uppdraget och tjäna belöningar.

  • Startar uppdraget
  • 1. Grammofon

Startar uppdraget

Hur man börjar: Detta uppdrag aktiveras när du har hittat den första grammofonen.

Pris: 100 XP.

1. Grammofon

Plats: Fixer Upper 10E.

1 - Biomutant: Tunes of Fnackyleaves - genomgång - Utforskning - Biomutantguide
Först måste du få vinylen placerad i den blå byggnaden, till vänster om grammofonen - Biomutant: Tunes of Fnackyleaves - genomgång - Exploration - Biomutant Guide

Först måste du placera vinylen i den blå byggnaden, till vänster om grammofonen.

Gå sedan tillbaka till grammofonen, sätt in vinylen och placera alla element enligt färgerna - Biomutant: Tunes of Fnackyleaves - walkthrough - Exploration - Biomutant Guide

Gå sedan tillbaka till grammofonen, sätt in vinylen och placera alla element enligt färgerna.