Skip to content

Biomutant: The Sludgetrucks – genomgång – Biomutantguide

13 de augusti de 2021

På denna sida av vår Biomutant guide, hittar du en genomgång för The Sludgetrucks sidouppdrag. Här har vi beskrivit allt du behöver göra för att slutföra uppdraget och få belöningar.

  • Börjar jakten
  • Första slambilen
  • 2: a slambilen

Börjar jakten

Hur man börjar: Prata med mannen som står mitt i staden, Knucklette.

Pris: 100 XP.

Prata med den mystiska mannen som står i staden. Din uppgift är att hitta två slambilar och leverera slammet.

Första slambilen

Du hittar den första Sludgetruck i den östra delen av kartan - Biomutant: The Sludgetrucks - genomgång - NPC -uppdrag - Biomutantguide

Du hittar den första slambilen i kartans östra del. Innan du klättrar på den, besegra de omgivande motståndarna först. Öppna Sludgetruck när alla fiender är döda.

2: a slambilen

Nästa Sludgetruck ligger i Chugdepot - Biomutant: The Sludgetrucks - genomgång - NPC -uppdrag - Biomutantguide

Nästa Sludgetruck ligger i Chugdepot. Du måste besegra motståndarna och tömma slammet från slambilen. Detta kommer att slutföra uppgiften.