Skip to content

Biomutant: The Raylighter Rendezvous – genomgång – Biomutantguide

16 de augusti de 2021

På denna sida av vår Biomutant guide hittar du en genomgång för The Raylighter Rendezvous sidouppdrag. Här har vi beskrivit allt du behöver göra för att slutföra uppdraget och få belöningar.

  • Börjar jakten
  • 1 Raylighter
  • 2 Raylighter
  • 4 Raylighter
  • 5 Raylighter

Börjar jakten

Hur man börjar: Prata med mannen i det förfallna tornet - Torndown - Biomutant: The Raylighter Rendezvous - genomgång - NPC -uppdrag - Biomutantguide

Hur man börjar: Prata med mannen i det förfallna tornet – Torndown.

Pris: 100 XP.

Prata med mannen i tornet. Han kommer att prata om en gammal raylighter – leta efter den.

1 Raylighter

2 - Biomutant: The Raylighter Rendezvous - genomgång - NPC -uppdrag - Biomutantguide
Plats: Suburbia - Biomutant: The Raylighter Rendezvous - genomgång - NPC -uppdrag - Biomutantguide

Plats: Suburbia.

3 - Biomutant: The Raylighter Rendezvous - genomgång - NPC -uppdrag - Biomutantguide
För att komma till denna Raylighter måste du öppna dörren med en kofot - Biomutant: The Raylighter Rendezvous - genomgång - NPC -uppdrag - Biomutantguide

För att komma till denna Raylighter måste du öppna dörren med en kofot.

Det finns en projektor i ett litet rum - Biomutant: The Raylighter Rendezvous - genomgång - NPC -uppdrag - Biomutantguide

Det finns en projektor i ett litet rum. Du måste ordna motsvarande bitar på ett sådant sätt att de matchar varandras färg.

2 Raylighter

Plats: Krossway 10E - Biomutant: The Raylighter Rendezvous - genomgång - NPC -uppdrag - Biomutantguide

Plats: Krossway 10E.

För att komma till denna Raylighter måste du gå in i sovrummet i en av byggnaderna i området - Biomutant: The Raylighter Rendezvous - genomgång - NPC -uppdrag - Biomutantguide

För att komma till denna Raylighter måste du gå in i sovrummet i en av byggnaderna i området.

Det finns en projektor i ett litet rum med uppbyggda fönster - Biomutant: The Raylighter Rendezvous - genomgång - NPC -uppdrag - Biomutantguide

Det finns en projektor i ett litet rum med påskyndade fönster. Du måste ordna motsvarande bitar på ett sådant sätt att de matchar varandras färg.

4 Raylighter

Plats: Fixer -Upper 10G - Biomutant: The Raylighter Rendezvous - genomgång - NPC -uppdrag - Biomutantguide

Plats: Fixer-övre 10G.

För att komma åt denna Raylighter måste du gå in i ett av trähusen i området - Biomutant: The Raylighter Rendezvous - genomgång - NPC -uppdrag - Biomutantguide

För att komma åt denna Raylighter måste du gå in i ett av trähusen i området.

Raylighter är i ett rum med blå väggar - Biomutant: The Raylighter Rendezvous - genomgång - NPC -uppdrag - Biomutantguide

Raylighter är i ett rum med blå väggar. Du måste ordna bitarna på ett sådant sätt att de ansluts med färger för att starta enheten.

5 Raylighter

Plats: Shop -Shop 5K - Biomutant: The Raylighter Rendezvous - genomgång - NPC -uppdrag - Biomutantguide

Plats: Shop-Shop 5K.

4 - Biomutant: The Raylighter Rendezvous - genomgång - NPC -uppdrag - Biomutantguide
Du hittar det sista objektet i en gammal butik, på ett förstört skrivbord - Biomutant: The Raylighter Rendezvous - genomgång - NPC -uppdrag - Biomutantguide

Du hittar det sista objektet i en gammal butik, på ett förstört skrivbord.