Skip to content

Biomutant: The Klawbar – genomgång – Biomutant Guide

20 de juli de 2021

Denna sida av Biomutant guiden innehåller en genomgång av The Klawbar side quest. Här har vi beskrivit allt du behöver göra för att slutföra uppgiften och tjäna belöningar.

Startar uppdraget

Hur man börjar: Nå den stängda dörren.

Pris: Klawbar.

För att börja uppdraget måste du stöta på en dörr med extra förstärkning. De är utspridda över olika delar av spelvärlden.

När denna guide skrivs kan The Klawbar-uppdrag försvinna från din uppdragslogg – det här är förmodligen ett fel.