Skip to content

Biomutant: The Bomba -Ball Friend – genomgång – Biomutantguide

19 de augusti de 2021

Denna sida av Biomutant guiden innehåller en genomgång av The Bomba-Ball Friend sidosök. Vi har beskrivit allt du behöver göra för att slutföra uppdraget och få belöningar.

Börjar jakten

Hur man börjar: Prata med en man i stan - Namby - Biomutant: The Bomba -Ball Friend - genomgång - NPC -uppdrag - Biomutantguide

Hur man börjar: Prata med en man i stan – Namby.

Pris: 100 XP.

För att starta uppdraget måste du prata med mannen vid kolumnen. Han kommer att nämna en bomb som kan leda till världens ände.