Skip to content

Biomutant: The Ark – genomgång – Biomutant Guide

7 de juli de 2021

Denna sida av Biomutant innehåller en detaljerad genomgång av Arken berättelseuppdrag.

Föråldrad har kommit fram till hur arken fungerar. Om det värsta scenariot händer kan det fortfarande finnas ett sätt för vissa att fly. Förutom Sifu från den allierade stammen, Out-of-Date och dig, finns det fortfarande plats kvar för fyra passagerare. Det är upp till dig att bestämma vem som får en av dessa platser.

  • Bestäm vem som ska följa med arken
  • Kan NPC vägra en plats i arken?

Bestäm vem som ska följa med arken

Du kan erbjuda en plats på arken till personer du redan har träffat eller spara den för alla du kommer att träffa senare. Det här alternativet låses upp när du har slutfört alla uppdrag för en viss NPC. Tänk noga innan du bjuder in eller avböjer en plats i arken, eftersom du inte kommer att kunna ångra det beslutet.

Du kan bjuda in upp till 4 personer till arken, men du är inte skyldig att använda alla platser.

Kan NPC vägra en plats i arken?

Vissa NPC som du träffar på väg i Biomutant kan vägra den erbjudna platsen på arken, vilket kan relateras till dina val eller aura, till exempel - Biomutant: The Ark - genomgång - Huvuduppdrag - Biomutant Guide

Vissa NPC: er du träffar på väg in Biomutant får vägra den erbjudna platsen på arken, som kan relateras till dina val eller aura, till exempel.