Skip to content

Biomutant: Moog Munsterhonter – genomgång – Biomutantguide

5 de augusti de 2021

Denna sida av Biomutant guide beskriver Moog Munsterhonters sidouppdrag. Här har vi beskrivit allt du behöver göra för att slutföra uppgiften och få belöningar.

  • Börjar jakten
  • Valv

Börjar jakten

Hur man börjar: Prata med Niff, i baren Hobydonk - Biomutant: Moog Munsterhonter - genomgång - NPC -uppdrag - Biomutantguide

Hur man börjar: Prata med Niff i baren Hobydonk.

Pris: 100 XP.

För att starta uppdraget måste du prata med säljaren i Hobydonk. Han kommer att ge dig ett uppdrag relaterat till expeditionen till Death Zone.

Valv

Den här uppgiften tar dig lite tid. Du måste gå till Moog. Han skickar dig på en strävan att hitta alla 14 monster som försvarar nycklarna till valven. När du besegrar dem alla, ge honom nycklarna och återvänd till Niff för att slutföra uppdraget.