Skip to content

Biomutant: Lumen Shrines – genomgång – Biomutant Guide

15 de juli de 2021

Denna sida av Biomutant spelguide beskriver sidojakten Lumen Shrines. Här har vi beskrivit alla helgedomar du måste utforska för att slutföra uppdraget och tjäna belöningar.

  • Startar uppdraget
  • helgedom nr 1
  • helgedom nr 2
  • helgedom # 3
  • helgedom nr 4
  • helgedom nr 5

Startar uppdraget

Hur man börjar: Nå en av helgedomarna.

Pris: 100 XP.

För att starta uppdraget måste du nå ett av de helgedomar som finns på kartan, som finns i Hobydonk.

helgedom nr 1

1 - Biomutant: Lumen Shrines - genomgång - Exploration - Biomutant Guide
Plats: Nordväst om Hobydonk - Biomutant: Lumen Shrines - genomgång - Exploration - Biomutant Guide

Plats: Nordväst om Hobydonk. Mitt i ett grönt område.

helgedom nr 2

2 - Biomutant: Lumen Shrines - genomgång - Exploration - Biomutant Guide
Plats: Tribe Falloutline 3E - Biomutant: Lumen Shrines - walkthrough - Exploration - Biomutant Guide

Plats: Tribe Falloutline 3E. På sidan av berget.

helgedom # 3

3 - Biomutant: Lumen Shrines - genomgång - Exploration - Biomutant Guide
Plats: Bangshelter 2E - Biomutant: Lumen Shrines - genomgång - Exploration - Biomutant Guide

Plats: Bangshelter 2E. Vid kanten av kartan.

helgedom nr 4

4 - Biomutant: Lumen Shrines - genomgång - Exploration - Biomutant GuidePlats: Brugs Camp - Biomutant: Lumen Shrines - genomgång - Exploration - Biomutant Guide

Plats: Brug’s Camp. På en liten kulle.

helgedom nr 5

5 - Biomutant: Lumen Shrines - genomgång - Exploration - Biomutant Guide
Plats: Signalodisc 3F - Biomutant: Lumen Shrines - genomgång - Exploration - Biomutant Guide

Plats: Signalodisc 3F. På en liten grön ö.