Skip to content

Biomutant: Find the Ring -dinger – walkthrough – Biomutant Guide

20 de augusti de 2021

Denna sida av Biomutant guiden innehåller en genomgång av sökandet Sök efter ring-dinger. Vi har beskrivit allt du behöver göra för att slutföra uppdraget och få belöningar.

Börjar jakten

Hur man börjar: Prata med en man i stan - Namby - Biomutant: Hitta Ring -dinger - genomgång - NPC -uppdrag - Biomutantguide

Hur man börjar: Prata med en man i stan – Namby.

Pris: 200 XP.

För att starta uppdraget måste du prata med mannen vid skogen. Han nämner telefonerna, utspridda över kartan.