Skip to content

Biomutant: Back to the Roots – walkthrough – Biomutant Guide

30 de juli de 2021

Denna sida av Biomutant guiden har en genomgång för Back to the Roots sidouppdrag. Här har vi beskrivit alla uppdragsmål.

  • Startar uppdraget
  • Nej nej
  • Rötter

Startar uppdraget

Hur man börjar: Slutför huvuduppgiften – Another World.

Pris: 500 XP.

Nej nej

Du hittar Nono i området med rosa blommor i olika delar av kartan - Biomutant: Back to the Roots - walkthrough - Relaterat till huvuduppdragen - Biomutant Guide

Du hittar Nono i området med rosa blommor i olika delar av kartan.

Det är en enkel uppgift - Biomutant: Back to the Roots - walkthrough - Relaterat till huvuduppdrag - Biomutant Guide

Det är en enkel uppgift. Allt du behöver göra är att gå in i ett visst område och du kommer se orange Nono, som börjar springa ifrån dig. Ta det med webbstången.

Rötter

1 - Biomutant: Back to the Roots - genomgång - Relaterat till huvuduppdragen - Biomutant GuideTa varje Nono du hittade till rötterna - Biomutant: Back to the Roots - walkthrough - Relaterat till huvuduppdragen - Biomutant Guide

Ta varje Nono du hittade till rötterna. Den magiska kraften i Nono kan stärka dig och förnya din hälsa.