Skip to content

vad är xyz-monster

5 de februari de 2022

I Yu-Gi-Oh! Master Duel vi kommer att hitta olika typer av monster och var och en av dem fungerar på ett speciellt sätt. Därför ska vi i följande guide prata om XYZ monster. Därefter berättar vi hur de fungerar och deras anropsvillkor.

Yu-Gi-Oh! Master Duel: vad är XYZ-monster

De xyz monster de kännetecknas av att de har svarta kanter och de har inte stjärnor, utan rang. Detta betyder att nivåkort inte påverkar dem som bland annat Gravity Bind.

Dessa typer av monster kallas inte på samma sätt som vanliga monster, i själva verket betraktas de alltid som en speciell kallelse. Det betyder att vi kan ta så många vi vill till fältet i tur och ordning, men för att få ut dem måste vi uppfylla en serie krav.

Dessa krav finns representerade i själva brevet. Till exempel: två monster på nivå 4. När vi uppfyller dessa krav lämnar inte offren fältet utan stannar under det svarta kortet i form av Koppling. Detta beror på att XYZ Monsters har specifika effekter när vi tar bort en koppling.