Skip to content

This War of Mine säljs nu – Droid Gamers

1 de april de 2021

This War of Mine är ett fantastiskt överlevnadsspel mitt i Bosnien kriget. Det skiljer sig från varje krigsspel du har spelat eftersom du inte är i frontlinjerna, du är en civil som försöker överleva en krigsrampad stad.

This War of Mine är ett mästerverk

Under dagtid är det för riskabelt att lämna säkerheten i ditt hem. Så använd den här tiden för att skapa, handla och ta hand om dina överlevande. På kvällen kan du ta en civil med dig för att foder för mat och medicin.


This War of Mine är ett spel som är utformat för att testa din moraliska kompass. Värderar du varje överlevandes liv lika, eller riskerar du ett fåtal liv för att rädda många?

Om du vill få tag på ett absolut fynd, ta en kopia från Google Play lagra för $ 1,99.