Skip to content

The Sims 4 Guide: Hur man bygger en källare

23 de november de 2021

Om det är något som The Sims 4 tillåter så är det att bygga en källare, antingen som en plats för rekreation, gömställe för vampyrer eller som förråd, men det är inte alla som vet hur man bygger dem. För att göra detta måste en rad villkor vara uppfyllda och i följande guide kommer vi att berätta steg för steg hur man gör.

Hur man bygger källare i The Sims 4

Det första är att kontrollera att vår mark tillåter byggande av källare. De flesta gör det, men vissa involverar Vatten stänga de erkänner det inte på grund av områdets natur.

I händelse av att det är lämpligt, från ”Bygg”-läge vi kommer att se en pil som pekar ner i det övre högra hörnet. Om vi ​​träffar den så går vi ner på golvet och ser hur vi har det i källaren. Vi kan välja färdiga lokaler eller bygga en egen vägg-i-vägg-källare. Processen är densamma som att skapa ett vanligt rum.

Nästa steg är skapa en trappa som förbinder golven och för detta måste vi se till att vi inte lämnar området på tomten och att det inte finns några föremål som kommer mellan de nedre och övre områdena. Denna process kan upprepas upp till 4 våningar under marken.