Skip to content

Lista över vapen för lag i Tales of Arise och hur man får dem

17 de september de 2021

Lag är en av medlemmarna i gruppen i Tales of Arise. Han är specialiserad på närstrid tack vare de kraftfulla slag han ger. Men på samma sätt som Tifa i Final Fantasy VII Remake måste han bära handskar som ger honom styrka och uthållighet.

I följande guide lämnar vi dig den fullständiga listan över karaktärens bästa vapen så att det inte finns någon fiende som motstår hans nävar.

Handskar för lag i Tales of Arise

vapen

ge sig på

element

genomslag

erhållande

material

Odjur nävar

91

87

89

Det är karaktärens startvapen.

Järnhandskar

160

145

152

Karaktären får dem utrustade när de går med efter Prison Tower.

kristallknogar

115

106

114

Gjord i smedjan

Hard Bone x8

Astral Crystal Shard x2

Statyfragment x1

Vingade handskar

144

139

135

Gjord i smedjan

Robust Megabone x4

Beast Tail x1

Flammande riddare

173

163

162

Gjord i smedjan

Robust Megabone x6

Hell Fang x1

Raffinerade vingade handskar

197

188

182

Gjord i smedjan

Winged Gauntlets x1

Megabone Studio x4

Raging Storm Peak x2

Raffinerade flammande riddare

216

206

201

Gjord i smedjan

Flaming Knights x1

Robust Megabone x6

Hårt sfäriskt skal x1

Raffinerade Crystal Knuckles

238

215

230

Gjord i smedjan

Crystal Knuckles x1

Studio Megabone x6

Astral Crystal x2

Supreme Winged Gauntlets

259

249

241

Gjord i smedjan

Raffinerade vingade handskar x1

Robust Megabone x

Spirit Tail x2

Svarta järnhandskar

297

291

283

Gjord i smedjan

Robust Megabone x6

Lysande Astral Crystal x2

Supreme Crystal Knuckles

334

302

323

Gjord i smedjan

Raffinerade Crystal Knuckles x1

Okuvlig Gargantubone x2

Ossified stam x2

Rappig Plysch

89

89

689

Gjord i smedjan

Okuvlig Garantubone x5

Spirit Tail x3

Lysande Astral Crystal x3

Flaming Knights Supreme

367

346

341

Gjord i smedjan

Refined Flaming Knights x1

Okuvlig Gargantubone x3

Flame Stone x1

Tyrann nävar

391

373

380

Gjord i smedjan

Okuvlig Gargantubone x5

Mystic Luminacore x5

Riva Titanfang x5

Caestus René

424

403

414

Gjord i smedjan

Okuvlig Garagantubone x6

Mantid Claw x2

Gudomlig vrede

483

460

474

Gjord i smedjan

Lysande Astral Crystal x3

Ghost Fang x2

Dragon Blood x1

Gauntlets of Oblivion

540

512

525

Gjord i smedjan

Okuvlig Gargantubone x10

Punishers armband

Hårt sfäriskt skal x3

Lysande Astral Crystal x2

Dawn hängslen

185

167

175

Tilldelas för att ha genomfört uppdraget ”Mixed Feelings”.

Demonskrik

Tilldelas för att besegra chefen för jakten ”Besökare från en annan värld”

Obevekliga hängslen

Tilldelas för att ha genomfört uppdraget ”The Device of Reminiscence”