Skip to content

Black Desert Mobile får en helt ny världschef i den senaste uppdateringen – Droid-spelare

26 de februari de 2021

Black Desert Mobile fick precis en helt ny uppdatering som innehåller en skrämmande ny världschef som heter Nouver.

Nouver är tillgängligt för spelare nivå 55 och högre och visas i två timmar varje dag. Besegra det och du kan få tag på lite kvalitetsbyte.

Black Desert Mobile får också Cron Castle Underwater Cave och Mystical Crafting

I den här uppdateringen ingår också Cron Castle Underwater Cave, som är tillgänglig för spelare till en CP på cirka 4 300 och återigen visar dig med anständigt byte.

Slutligen kan du nu skapa 2-plats Mystal-utrustning på Blacksmith i Camp, vilket ger dig ett helt nytt sätt att få tag på kvalitetsutrustning.


Så fortsätt och ta tag i Black Desert Mobile eller den senaste uppdateringen just nu från Google Play.